Jag engagerar mig lika mycket i alla olika uppdrag jag har. Ibland handlar det om sättning av långa forskningsrapporter med mycket diagram och tabeller andra gånger något där jag får bestämma formen mera fritt. Det viktiga är att den som ska ta del av materialet förstår vad det handlar om. Att det är tydligt och lätt att ta till sig. För mig är det självklart att det dessutom är snyggt.

Det som kännetecknar mitt sätt att arbeta är noggrannhet, tydlighet och kvalitet. Färger och komposition är något jag gärna laborerar med för att skapa harmoni, balans och spänning.