Tidskriften WORLD HEALTH DESIGN

Studio Indigo har fått uppdraget att formge och layouta tidskriften WORLD HEALTH DESIGN som ges ut av organisationen International Academy for Design & Health. Tidskriften kommer ut 2 ggr per år i samband med World Congress on Design and Health. Nästa kongress kommer att äga rum i Sydafrika i december 2015.

Länk till senaste nr.