Axfood

Illustrationer till en broschyr för att tydliggöra rutiner vid varuleveranser.

KUND: Axfood
AD: Maria Lindgren, Jobblust Sollentuna AB