Grafisk form

Logotyper, piktogram, broschyrer, rapporter, handböcker, manualer, skyltar m.m. Jag lägger stor vikt läggs vid typografin för att skapa en form som känns tydlig och estetiskt tilltalande för mottagaren.