Archive

Stitch It Up är ett korsstygns-typsnitt med lite knubbiga sans serifer. Typsnittet innehåller alla diakritiska tecken för de flesta europeiska språken. Stitch It Up finns att köpa på bl.a. Myfonts och  Creative Market....

Figuratika är ett retro inspirerat geometriskt stencil- typsnitt . Typsnittet innehåller alla diakritiska tecken för de flesta europeiska språken. Figuratika finns att köpa på bl.a. Myfonts och  Creative Market....

Fairlady är ett lite fetare skrivstilstypsnitt med vintagekänsla baserat på mina handskrivna bokstäver skrivna med en penselpenna. Typsnittet innehåller alla diakritiska tecken för de flesta europeiska språken. Fairlady finns att köpa på bl.a. Myfonts och  Creative Market....

Typsnittet Karolina har ritats med inspiration från kalligrafin och Edward Johnstons (1874–1944) grundstil (Foundational Hand). Förlagan är mina egna bokstäver, skrivna med bredpenna. Foundational Hand för gemenerna och romerska kapitäler för versalerna. Typsnittet finns att  köpa bl.a på MyFonts och Creative Market...