Archive

Beställningsarbete. Kalligrafi gjord till en kund som ville berätta sin historia om hur han hittade en vikingaskatt. En kopia av ett mynt kommer att klistras ovanför texten.   Skrivet med gotiska bokstäver och gouachefärg.  ...