Archive

Beställningsarbete. Dikt av den finländske diktare Tommy Tabermann (1947–2010). Skrivet med Italics. Format: 40 x 50 cm.  ...